Elektroprojekt Wrocław
53-332 Wrocław, ul. Powstańcow Śląskich 5
tel.: 731 131 355
REGON: 931191077 NIP: 8992198942
KRS: 0000273228

Polish English German

Oferta

Projektujemy:

- stacje transformatorowo-rozdzielcze do 110 kV;
- linie kablowe i napowietrzne;
- automatykę procesów technologicznych;
- instalacje elektryczne siły i oświetlenia;

Opracowujemy:

- koncepcje, ekspertyzy dla budowy, rozbudowy, modernizacji obiektów elektryczno-energetycznych, sieci elektro-energetycznej energetyki zawodowej, przemysłowej, obiektów użyteczności publicznej i komunalnej;
- postępowanie lokalizacyjne, plany realizacyjne, wnioski o WTP;
- analizy gospodarki elektro-energetycznej w zakładach przemysłowych;
- instrukcje eksploatacji urządzeń elektrycznych;

Prowadzimy:

- nadzory autorskie i inwestorskie.

 

 

 

Copyrights © Elektroprojekt Wrocław Sp. z o.o. All rights reserved, by Runtex strony internetowe